Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Επαναληπτικό: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
2. Η ανάπτυξη του εμβρύου
1. Η αρχή της ζωής
Επαναληπτικό: ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
2. Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών
1. Προστασία από τα μικρόβια
Επαναληπτικό: ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ
3. Τα οξέα και οι βάσεις στην καθημερινή ζωή
2. Τα άλατα
1. Στα ίχνη των οξέων και των βάσεων
Επαναληπτικό: ΦΩΣ
5. Πώς βλέπουμε
4. Το μάτι μας
3. Μια απλή φωτογραφική μηχανή
2. Φως και χρώματα
1. Η διάθλαση του φωτόςΕπαναληπτικό: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
4. Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό - Η ηλεκτρογεννήτρια
3. Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό - Ο ηλεκτρομαγνήτης
2. Ο μαγνήτης προσανατολίζεται
1. Ο μαγνήτης
Επαναληπτικό: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
2. Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία
1. Ένας ακούραστος μυς - Η καρδιά
Επαναληπτικό: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
2. Αναπνοή και υγεία
1. Η αναπνοή
Επαναληπτικό: ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2. Επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα
1. Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
Επαναληπτικό: ΖΩΑ
3. Προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον
2. Τα θηλαστικά
1. Ζώα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά
Επαναληπτικό: ΦΥΤΑ
4. Η διαπνοή
3. Η αναπνοή
2. Η φωτοσύνθεση
1. Τα μέρη του φυτού
Επαναληπτικό: ΕΜΒΙΑ - ΑΒΙΑ
2. Το κύτταρο
1. Χαρακτηριστικά της ζωής
Επαναληπτικό: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
3. Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία
2. Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα
1. Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή
Επαναληπτικό: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13. Οικονομία στη χρήση της ενέργειας
12. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
11. Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες ή φυσικό αέριο;
10. Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας
9. Φυσικό αέριο - Ένα πολύτιμο αέριο
8. Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας
7. Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό
6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη
5. Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας
4. Επεξεργασία του αργού πετρελαίου
3. Πετρέλαιο - Από το υπέδαφος στο σπίτι μας

2. Πηγές ενέργειας

1. Μορφές ενέργειας